Rakennuspiirustus – nimiö

Tämä nimiö malli ja mitoitukseksen ohjeet noudattavat RT-kortin RT 15-11124 ohjeistusta. Sivun esitystavasta johtuen nimiön ulkomitat eivät ole 1:1, huomioi siis annetut millimetrimitat.

Nimiö sijoitetaan piirustuslehden oikeaan alanurkkaan niin, että sen oikean reunan ja alareunan etäisyys on leikatun piirustuslehden reunasta 7 mm. Nimiön leveys on enintään 178 mm. Pienimmän nimiössä käytettävän tekstikoon tulisi olla vähintään 1,8 mm.

Jos koko pääpiirustussarja korvataan uusilla piirustuksilla, ne myös päivätään uudelleen.

Nimiön tietokentät

Kuvan nimiöön on numeroitu nimiössä tarvittavat tietokentät. Listassa on käyty läpi mitä tietoja ilmoitetaan.

 1. Tietokentässä ilmoitetaan kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus* on neliosainen numerosarja tyyliin XXX-XXX-XXX-XXX.
 2. Viranomaisen merkintöjä kenttä jätetään tyhjäksi.
 3. ETRS-GK tasokoordinaatit, korkeusasema N-2000 järjestelmällä. Käytettävä ETRS- GK koordinaatisto määräytyy rakennuspaikan sijainnin mukaan välille ETRS-GK20 ja ETRS-GK31.
 4. Rakennustoimenpide, esim. uudisrakennus.
 5. Piirustuslaji, esim. pää- tai työpiirustus.
 6. Piirustuksen juokseva nro. Kenttä jää usein tyhjäksi.
 7. Rakennuskohteen osoite.
 8. Piirustuksen sisältö, esim. asema- tai pohjapiirustus.
 9. Piirustuksen mittakaava, esim. pohjapiirustuksessa 1:100.
 10. Pääsuunnittelijan yhteystiedot.
 11. Työnumero, työnumeron ilmoittavat rakennusliikkeet tai arkkitehtitoimistot, ts. tahot jotka harjoittavat liiketoimintaa ja tuottavat paljon piirustuksia.
 12. Piirustuksen tunnus, esim. 002-001. Tunnuksessa 002 ilmoittaa pääpiirustuslajin, eli tässä tapauksessa kyseessä on asemapiirustus. 001 on piirustuksen juokseva numero.
 13. Piirustuksen revisiomerkintä. Kun piirustusta muutetaan / päivitetään, revisiomerkintää muutetaan aakkosjärjestyksessä A, B, C jne.
 14. Pääsuunnittelijan tiedot ja allekirjoitus. Koska lupahakemus jätetään useimmiten sähköisenä, kohtaan voidaan upottaa allekirjoitus esim. kuvana.
 15. Suunnitteluala, esim. ARK, LVI tai RAK. (arkkitehti- LVI- tai rakennesuunnittelu)
 16. Tiedosto, tietokenttään tulee yleensä polku joka osoittaa minne piirustus on tallennettu (tietokoneen verkko- tai kiintolevy tms.).

Kiinteistötunnuksen muodostuminen. Ensimmäiset kolme numeroa, välillä 001-999 kertoo kuntatunnuksen, esim. Oulussa tunnus on 564.

Toinen kolminumeroinen sarja on tontin sijaintialuenumero, välillä 001-999

Kolmas numerosarja, ryhmänumero on välillä 0000-9999. Asemakaava-alueilla tontin ja yleisen alueen ryhmänumero on korttelin numero tai muun siihen verrattavan alueen numero.

Viimeinen numerosarja, yksikkönumero on välillä 0000-9999. Yksikkönumeron antaa kiinteistörekisterin pitäjä. Asemakaava-alueella yksikkönumero on tonttijaon mukaisen tontin numero tai muu numero