Pohjapiirustus

Pohjapiirroksien ja siihen merkittyjen leikkauspiirroksien tulee osoittaa riittävällä tarkkuudella, että suunniteltu rakentaminen täyttää tilasuunnittelultaan, mitoitukseltaan sekä rakenteiden perusratkaisujen ja ominaisuuksien osalta säännösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset.

Pohjapiirustus – Mitä esitetään?

Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä piirustukset rakennuksen jokaisesta kerroksesta tai tasosta sekä tarvittaessa vesikatosta. Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä myös tieto palo-osastoista ja poistumisalueista sekä räystäiden palokatkoista.

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä on pohja- ja leikkauspiirustusten on ulotuttava riittävän laajalle alueelle ja niihin on lisäksi sisällyttävä toisistaan erottuvin merkinnöin tieto purettavista, säilyvistä ja uusista rakenteista.  Pohjapiirustuksiin on merkittävä myös kutakin leikkauspiirustusta vastaava kohta ja katselusuunta.

Mittoja, etäisyyksiä ja tilankäyttöä

 • Huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus ja huonealat.
 • Rakennuksen ja osien päämitat. Lähelle rakennettaessa ulkoseinän ja tarvittaessa muiden
  rakenteiden etäisyys lähirakennuksista.
 • Kerroksien ja tasojen korkeusasemat
 • Porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja tasanteiden mitoitus, kaidekorkeudet sekä uloskäytävien leveydet.
 • Luiskien kaltevuus ja mitoitus.
 • Liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen wc- ja pesutilojen sekä eteisen mitoitus (1500mm pyörähdysympyrä).
 • Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvien hissien mitat/vapaa
  tila hissin edessä.
 • Portaiden etenemä ja nousu, käsijohteet sekä lapsiportit.
 • LVIS-laitteiden tilavarausten riittävyys.
 • Suunnitellut varaukset, kuten hissi, tulisija
 • Muutostöissä säilytettävä ja muutettava alue piirustusmääräysten
  mukaisesti.

Rakenteet, kiinto- ja erikoiskalusteet sekä paloturvallisuus

 • Rakenteet sekä niissä olevat aukot, kuilut, roilot ja alakattojen alueet.
 • Vaipan ulkopuoliset ja alapohjan alaiset rakenteet ja laitteet (kuten pumppaamo).
 • Pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet.
 • Vesipisteet ja lattiakaivot, hiekanerotuskaivot ja kaltevuudet.
 • Palo-osastojen rajat/osastoivien rakennusosien paloluokat.
 • Palopostien ja kuivanousujen paikat sekä sammutusreitti
  maanalaisiin tiloihin.
 • Automaattinen sammutus-, savunpoisto-
  tai paloilmoitusjärjestelmä, merkki-
  ja turvavalaistus.
 • Varatieikkunat, aukon koko ja ikkunan alareunan korkeus.
 • Kokoontumistiloissa henkilömäärälaskelma, varatiet.

Ikkunat, ovet ja kulkutiet

 • Ovien aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset.
 • Ikkunoiden ja ulko-ovien koko esim. 9M, ääneneristävyysvaatimukset ja
  ääneneristävyysarvot sekä turvalasitukset.
 • Huollon kulkuvaraukset kuten porras iv-konehuoneeseen, sisäpuolinen
  käynti vesikatolle jos kerroksia 3 tai enemmän, käynnit alapohjaan
  ja jokaiseen ullakon/yläpohjan osastoon.
 • vesikatto varusteineen ja laitteineen sekä kulku katolla ja kattoturvavarusteet.

Tekstiosassa esitetään

 • Ilmanvaihto, tapa tai järjestelmä, jolla tulo- tai korvausilma ja
  ilmanpoisto suunnitellaan.
 • Selostetaan talousveden hankinta ja jäteveden käsittely.
 • Lämmityksen järjestämistapa.
 • Rakennuksen/rakennuksen osan paloluokka.
 • Rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus tarvittavassa laajuudessa.
 • Asuinhuoneen koko ja ikkunan koko (vähintään 1/10 huonealasta), esitetään tarvittaessa luonnonvalon vähimmäisvaatimuksen edellyttämän koon osoittamiseksi piirroksessa tai tekstiosassa.