Julkisivupiirustus

Ympäristöministeriön asetuksessa määrätään julkisivupiirustuksista seuraavalla tavalla:

Julkisivupiirustuksiin on sisällyttävä piirustus rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen kohtisuorana projektiona. Rakennetussa ympäristössä julkisivupiirustukseen on sisällyttävä tieto suhteista ja liittymisestä viereisiin rakennuksiin riittävän laajasti.

Julkisivupiirustus – Mitä esitetään?

Julkisivupiirustuksissa esitetään siis riittävällä tarkkuudella jokaisesta ilmansuunnasta rakennuksen katon ja seinien rakenteet, varusteet ja liittyvät rakenteet kuten esim. aidat.

Julkisivukuvissa esitetään myös näkymä/tieto suhteista ja liittymisestä viereisiin rakennuksiin riittävän laajasti, vähintään viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen osalta ja keskusta-alueilla vähintään viereisten ja vastapäisten korttelien osalta. Korttelijulkisivut esitetään tarvittaessa erillisin piirustuksin kohtisuorin projektioin ja perspektiivikuvin.

Korjaus- tai muutostyössä piirustuksessa esitetään koko julkisivu, johon on merkitty muutosalueiden rajat.

 

Ulkoseinät ja siihen liittyvät rakenteet

 • Ilmansuunta, johon julkisivu näkyy.
 • Ulkoseinän näkyvät rakennusosat ja pinnat kiinteine laitteineen.
 • Näkyviin jäävät pilarit ja palkit.
 • Räystäs- ja sokkelilinja.
 • Pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja värit.
 • Ikkunat/ikkunajaotus, syvennykset ja ulkonemat sekä ovet ja portit.
 • Julkisivupinnan ja rakennusosien koristelu (tarvittaessa osapiirroksin).
 • Luukut, aukot ja säleiköt. Ilmanvaihtojärjestelmään kuuluviin aukkoihin ja säleikköihin merkitään ilman sisäänotto ja poisto. Savunpoistoon tarkoitetut ikkunat ja luukut merkitään.
 • Mainos- ja muut ulkoseinästä tai vesikaton pinnasta ulkonevat kiinteät laitteet, varusteet ja valaisimet
 • Suunnitellut varaukset kuten parvekelasitukset, savupiiput ja aurinkokerääjät.
 • Palopostit, putkistot, lauhduttimet ja muut näkyvät laitteet.
 • Julkisivujen palokatkojen sijainnit, erityisesti palomuurit. Palavat julkisivu- ja eristemateriaalit, nauhaikkunat tms.
 • Ulkotasot, katokset, parvekkeet. Ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja käsijohteineen.

Katon ja ympäristön rakenteet

 • Maanpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan, räystään sekä vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai korkeusmittoina maanpinnasta.
 • Vesikattopinnat kattovarusteineen ja katolle sijoittuvine laitteineen sekä kattokaltevuudet.
 • Savupiiput ja ilmanvaihto/tuuletusputket. Savupiipun korkeus tai sen huipun korkeusasema merkitään.
 • Kiinteät aurinkosuojat, ilmanvaihto- ja hissikonehuoneet. Talo- ja kattotikkaat, kattosillat ja lumiesteet. Lautasantennit ja aurinkokerääjät.
 • Piha-alueen pinta korkeusasemineen tontin rajojen yli naapurin puolelle, jotta voidaan osoittaa tontin pintavesien poisjohtaminen ja esittää mahdolliset täytöt ja leikkaukset.
 • Aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu osa.
 • Oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, jos niiden korkeussuhteissa on eroa.
 • Naapurirakennukset riittävässä laajuudessa.
 • Muut rakennuksen ulkopuolella näkyvät rakennuksen toimintaan, ulkoasuun tai tyyliin vaikuttavat seikat.