Asemapiirustus – Piirustusmerkinnät

Piirustusmerkinnät ja merkintätavat asemapiirustuksissa perustuvat Ympäristöministeriön asetukseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä.

Rakentamismääräyskokoelma RakMK-21158, asetus 2000 A5 sisältää maakunta- ja yleiskaavoissa käytettävät sekä asemakaavoissa käytettävät kaavamerkinnät.

Jotta merkintöjen selailu olisi helpompaa, alla oleva .pdf tiedosto sisältää vain asemakaavoissa käytettävät merkinnät. Tiedosto sisältää 12 sivua, sivuja voi selata .pdf tiedostoon upotetuilla nuolipainikkeilla.