Pääpiirustus – ohjeet

Pääpiirustus – ohjeita

Pääpiirustus.fi sivusto tarjoaa ohjeita ja informaatiota rakennushanketta suunnitteleville sekä suunnittelutyötä tekeville. Jos tähtäimessäsi on rakennuslupahakemuksessa tarvittavien rakennuspiirustusten ja asiakirjojen laadinta, olet oikeassa paikassa.

Pääpiirustus ja suunnitteluohjeet on poimittu yleisistä suunnitteluohjeista, rakennuslaista, asetuksista ja määräyksistä. Sivuiltamme löytyy myös ohjeita tarvittavien liitteiden hankintaan sekä niiden toimittamiseen.

Sivusto toimii kätevänä tarkastuslistana, valitut tarkastuskohdat pysyvät evästeiden avulla selaimen muistissa muutamia  päiviä. Korostetut tekstit toimivat linkkeinä ohjeisiin, määräyksiin ja asetuksiin.

Pääpiirustus – määräykset ja asetukset

Pääpiirustusten tulee olla Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset. Määräykset koskevat etupäässä uudisrakentamista, muutos ja korjaustoissä määräyksiä tulkitaan toimenpiteen laadun ja laajuuden mukaan.

Rakentamismääräyskokoelman ohjeet ja määräykset perustuvat  Maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, MRL).  Laissa määritellään mm. kaavoitusta, suunnitteluvaatimuksia ja valvontaan liittyviä määräyksiä sekä rakentamista koskevia yleiset edellytyksiä kuten esim. rakenteiden lujuutta, paloturvallisuutta, energiatehokkuutta ym. teknisiä vaatimuksia.

Rakennuslupahakemuksen liitteenä oleviin pääpiirustuksiin on sisällyttävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Lisäksi pääpiirustuksiin on sisällyttävä tiedot seikoista, joilla voi olla vaikutusta rakennuksen tai rakennuspaikan turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin taikka naapurien asemaan sekä tiedot rakentamisen soveltuvuudesta rakennuspaikalle ja ympäristöönsä.

Pääpiirustusten on oltava yhtenäisenä asiakirjana. Piirustusten mittakaavan on oltava asian käsittelyn kannalta tarkoituksenmukainen ja piirustusten on oltava ilmoitetun mittakaavan mukaisia. (YM 2015/216)

Mitä pääpiirustuksiin sisältyy?

Rakennuslupakuviin kuuluu sarja piirustuksia joita kutsutaan pääpiirustuksiksi. Pääpiirustukset laatii pääsuunnittelija joka myös varmentaa piirustukset allekirjoituksellaan.

Pääpiirustuksiin kuluu vähintäänkin:

Pääpiirustussarjaan voidaan liittää/vaatia myös:

  • Palo- ja pelastussuunnitelma
  • Vesikattopiirustus

Pelkät pääpiirustukset eivät riitä, rakennuslupaa haettaessa tarvitaan myös lukuisia liitteitä ja todistuksia. Liitteiden asiakirjoilla esitetään esimerkiksi rakennuskohteen energiatehokkuutta, vahvistetaan rakennuspaikan hallinta ja esitetään työmaan valvojat.

Pääpiirustukset ja tarvittavat liitteet toimitetaan rakennusvalvontaan nykyisin lähes aina sähköisesti lupapiste.fi sivuston kautta, samoin tarvittavat liitteet esitellään sähköisessä muodossa.

Kelpoisuusvaatimukset, suunnittelu ja valvonta

Rakennuttaja vastaa siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti, rakennuttajan tulee hankkia myös kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat.

Rakennuttajan on huolehdittava että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa johon rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovitut vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastajat merkitsevät tekemänsä tarkastukset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *